Privacy Reglement

Dit is het privacy reglement van Theorie Opleiding Friesland, gevestigd Rietdekkerstraat 3 8601VH te Sneek. Hierna genoemd T.O.F.

T.O.F is verantwoordelijk  voor het goed omgaan met persoonsgegevens van u als klant in de zin van de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken uw gegevens overeenkomstig de voorwaarden die gesteld zijn in de AVG. Hieronder leggen wij uit op welke manier wij met uw gegevens omgaan.

Vanaf uw aanmelding en gedurende de periode van het volgen van de door u aangemelde cursus, verwerkt T.O.F. allerlei gegevens van u. Met als doel u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden tijdens de cursussen die wij verzorgen. 

1. Welke gegevens verwerken we ?

Het betreft algemene persoonsgegevens zoals naam adres woonplaats telefoonnummer email - adres en in bij reserveringen van theorie examens bij het CBR het burgerservice nummer. 

2. Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Inschrijving voor de aangeboden cursussen

Corresponderen met u als klant

U voorzien van informatie

Volgen van betalingen

Eventueel voor het reserveren van examens.  

3. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens worden bewaard van het moment van inschrijving tot en met het volgen van de cursus waarvoor u aangemeld bent, en tot met het examen waarvoor u aangemeld bent.Het examen kan al dan niet gereserveerd  zijn door T.O.F. Wij volgen de resultaten via u of het CBR.nl.

4.   Hoe waarborgen we de veiligheid m.b.t uw gegevens?

T.O.F.  verzoekt u om dit privacy reglement te lezen en bij aanmelding aan te geven dat u het gelezen hebt en akkoord bevonden.  Voor de systemen die wij gebruiken voor het verwerken en bewaren van uw gegevens zijn er technische maatregelen genomen ter voorkoming van verlies en onrechtmatige verwerking van uw gegevens.

5.  Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw gegevens in te zien te corrigeren of te verwijderen. U heeft ook het recht om de toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken. Voor vragen of opmerkingen omtrent dit privacy reglement kunt u contact opnemen via info@theorieopleidingfriesland.nl